Disclaimer

Bitcoin Cursussen verstrekt geen financieel advies. Financiële schade opgelopen door kopen danwel verkopen van Bitcoin of andere cryptovaluta kan niet verhaald worden op Bitcoin Cursussen.